Selecteer een pagina

Privacy- en cookieverklaring

De gegevens die u aan Vitamunda Nederland B.V verstrekt, zullen met de grootst mogelijke zorg behandeld worden. We handelen daarin volgens ons privacy beleid, dat in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

We verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend nadat u uw gegevens op de website ingevuld heeft of telefonisch aan ons doorgegeven heeft, ouder bent dan 18 en bij website bestellingen akkoord bent gegaan met deze privacy- en cookieverklaring. De gegevens die we verzamelen zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

Indien u een order plaatst, bewaren we ook uw orderhistorie en betaalgegevens.

Deze gegevens zijn beveiligd en onbevoegden kunnen daar niet bij. We gebruiken uw gegevens voor het leveren van producten. En we vragen om uw toestemming om uw gegevens te gebruiken om u op de hoogte de houden van nieuws en aanbiedingen via onze e-mailnieuwsbrief. Hiervoor kunt u zich te allen tijde makkelijk weer voor afmelden. Uw account blijft altijd bestaan als u deze zelf niet laat verwijderen.

Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt i.v.m. met een eventuele terugroepactie. Verder worden uw gegevens niet voor andere doeleinden gebruikt. Wij zullen persoonsgegevens niet openbaar maken aan onbevoegde personen of instanties. Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met door ons zorgvuldig geselecteerde partijen die wij betrekken bij het leveren van onze producten en/of bij onze marketingactiviteiten. Wij zien erop toe dat deze partijen net zo zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en ook een privacy-beleid hebben die voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensverwerking.

 

Wijzigingen persoonsgegevens en verzoeken om stopzetting contact

U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonsgegevens. Vitamunda Nederland B.V. is niet aansprakelijk, behoudens opzet of grove schuld, voor onjuistheden of gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op grond van door u niet tijdig gecorrigeerde persoonsgegevens.

U hebt te allen tijde het recht ons te verzoeken geen contact meer met u op te nemen. Indien u op enig moment wenst dat wij geen contact meer met u zoeken, schrijf dan naar:

Vitamunda Nederland
Kerkplein 9-G
3764 AW Soest

Om u af te melden voor e-mailberichten kunt u de afmeldlink in de door u ontvangen e-mail aanklikken.

 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van persoonsgegevens

U hebt recht op een afschrift van de gegevens over u die wij in ons bezit hebben. U kunt verzoeken om de aanpassing of verwijdering van gegevens waarvan u denkt dat deze onjuist zijn. Verzoeken om toegang tot de gegevens door de betrokkene moeten schriftelijk worden gericht aan:

Vitamunda Nederland
Kerkplein 9-G
3764 AW Soest

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vitamunda Nederland B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Vitamunda Nederland B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Google Analytics

Vitamunda Nederland B.V. maakt gebruik van Google Analytics voor het meten en analyseren van surfgedrag van bezoekers. De gegevens die hiermee worden verkregen, worden gebruikt voor het optimaliseren en verbeteren van de website. Een voorbeeld: als uit meetgegevens blijkt dat er veel afhakers zijn in een contactformulier, dan kan dit formulier worden verbeterd. Google kan wettelijk worden verplicht om informatie aan derden te verschaffen. Hier heeft Vitamunda Nederland B.V. geen invloed op.

Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principes en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacy- en cookieverklaring

Vitamunda Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit document. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit document en het is daarom raadzaam om deze Privacy- en Cookie Policy regelmatig te raadplegen.

 

Vragen over ons privacy- en cookiebeleid

Mocht u vragen of zorgen over ons privacy- en cookiebeleid hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met een van de medewerkers van onze klantenservice via 035-5448752.

Neem voor vragen contact met ons op: 035 - 544 87 52